Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

הסניגור וחשיבותו

 • הסניגור וחשיבותו

    13 במרץ 2014     מאמרים     0 Comment(s)

  הפסיכולוג אברהם מאסלו (Maslow) פיתח במאה הקודמת פירמידה תיאורטית של צרכים הקרויה 'היררכיית הצרכים' אשר בקודקודה מופיעה ההגשמה העצמית. לפי מאסלו, כדי להגיע לראש המדרג, אל ההגשמה הרצויה, על האדם למלא מספר שלבים בדרך, ובבסיסם נמצאים הצרכים הבסיסים כמו צמא […]
  Continue reading →

 • המסלול המקוצר כחלק מהרפורמה בחוק ההוצל"פ מהו?

    13 במרץ 2014     מאמרים     0 Comment(s)

  החל מיום 01/08/2009 זוכים יוכלו להגיש בקשות לביצוע חיוב במסלול המקוצר. המדובר בביצוע פסק דין כספי או כל חיוב כספי אחר שניתן לבצעו כמו פסק דין של בית משפט בסכום שאינו עולה על הסך של 10,000 ₪ למעט פסק דין […]
  Continue reading →

 • "חזקת הגיל הרך"- מהי?

    13 במרץ 2014     מאמרים     0 Comment(s)

  במקרה של סכסוך גירושין בו מעורבים קטינים, על ביהמ"ש להחליט, במסגרת תביעת משמורת, מי יהיה ההורה אשר יגדל את הקטינים. ההורה אשר נבחר למגדל העיקרי של הילדים נקרא "ההורה המשמורן". החלטה זו בדבר המשמורת תלויה , בין היתר, בגיל הקטינים, […]
  Continue reading →

 • הסכם הגירושין

    13 במרץ 2014     מאמרים     0 Comment(s)

  הסכם גירושין הוא אחד מההסכמים החשובים והמורכבים שאדם עושה בימי חייו לאור חשיבותו האישית, המשפחתית והכלכלית כאחת. חשיבות הסכם הגירושין נובעת מכך שמדובר בפרידה מבן זוג אשר חי עימו במשך שנים רבות וחילק איתו את סודותיו הכמוסים ביותר והיה שותף […]
  Continue reading →

 • מה הפתרון לפינויו של שוכר המסרב תשלום ויציאה?

    13 במרץ 2014     מאמרים     0 Comment(s)

  בעלי דירות רבים אשר משכירים את דירותיהם, מוצאים את עצמם בסוף תקופת השכירות כאשר הם בפני "שוקת שבורה" הואיל והדייר לא שילם את המגיע ממנו כשכר דירה, לא שילם עבור ארנונה, מים וחשמל, גרם נזקים לדירה ובנוסף לכל אלו הוא […]
  Continue reading →

 • יתרונות הליך הגישור

    13 במרץ 2014     מאמרים     0 Comment(s)

  א. חיסכון בזמן יקר – ההליך מקצר את משך הזמן הכרוך בהגעה לפתרון המחלוקת תוך רציפות הדיונים ותדירותם הגבוהה. זאת ועוד, הזמן אותו מקדישים הצדדים להליך הוא זמן "נטו", אין המתנה בתור לשמיעת התיק וכו'. ב. חיסכון כלכלי   – […]
  Continue reading →

 • פסילת מינויים בשירות הציבורי – עמדת בג"צ

    13 במרץ 2014     מאמרים     0 Comment(s)

  על רקע דו"חות מבקר המדינה בעניין מינויים פוליטיים במשרדי ממשלה וביניהם מינויים שנעשו במשרד החקלאות, המשרד לאיכות הסביבה, משרד התעשייה והמסחר – ברשות לעסקים קטנים ובינוניים, משרד הבריאות ועוד, ונוכח החשיבות העצומה שאני מוצא במינויים של אנשים ראויים לתפקידים שונים […]
  Continue reading →